pigliaru

Home » pigliaru

Sa crisi de su pastoriu/Eris e oe

(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sa crisi agrìcula de como, e mescamente sa de su pastoriu, mancari apat puntos de analogia medas cun sa crisi italiana e cun sa crisi europea, tenet particularidades suas e afundat sas raighinas in s’istòria sarda peleosa. Cun s’istruturatzione moderna de sas aziendas, su problema [...]

30/07/2017|Economia|6 Commenti

Franceschini Dario at a resessere, in duas mossas, a dare iscacu macu a Pigliaru e a si leare Monte Prama? (de Portolu Porcheddu)

Si narat de su “Barberi” s’iscacu macu chi benit dadu a pustis de pagas mossas. In Frantza, Germània, Paeses Bassos e Ispagna custu iscacu si narat de su “Pastore”, in sos Istados anglosàssones e iscandìnavos macu de su “Istudiosu”, in Rùssia macu de su “Pitzinnu” e in Polònia de su “Caltzolaju”. Esistit dapoi un’àteru iscacu [...]

21/07/2017|Cultura|4 Commenti

Canto apo imparadu in Ulìana e canto ispero chi Sardos potzat fàghere

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Depo iscoviare chi in Ulìana no ischia a beru de in ue incumentzare. Ddoe fiant unas cantas preguntas donende furriotos in conca, un'iscuta antis chi Cenceddu Palimodde - istòricu restoradore e animadore culturale, isportivu e sotziale de bidda sua e de [...]

29/06/2017|Sardos|6 Commenti

Sa Regione imperat unu decreto de Mussolini pro donare àteru dinare a Alitàlia

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Frastimo, ma no isco frastimare, ca Deus no m’at dadu su talentu… Sunt dies de isciollòrios e polèmicas inùtiles, prus che totu cussas bogadas dae is ambientes de Pd e Fortza Itàlia respetu a s'iscritora Michela Mùrgia, culpàbile de àere auguradu [...]

22/06/2017|Economia|8 Commenti

Sa crisi de sa Sardigna est finas cussa de su Partidu-Istadu

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) In Sardigna b'at in sustàntzia unu partidu mannu feti, fungudu, sòlidu, erèntzia in capas unu pagu groga de su chi sunt istados is Partidos chi ant fatu s'istòria republicana. In medas cussas formatziones si l'as ammentant -in negativu - pro is [...]

08/06/2017|Su Mundu|1 Commento

Moninchedda e d’amore in su tempus de Frantziscu I: unu contu mesu epicu (di Bartolomeo Porcheddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) «Cherzo dare un’adiosu a s’amore» est istada s’ùrtima fràsia pronuntziada in pùblicu dae Moninchedda in antis chi lasseret sa Corte e, pro tantu, s’ùrtimu òmine sou, Frantziscu I, a su pròpiu distinu. Moninchedda urtimamente si fiat intèndida a sa sola dae [...]

31/05/2017|Su Mundu|3 Commenti

Maninchedda? ‘No est su peus, ma est vìtima de su cumplotu suo matessi pro Pigliaru”

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Eris sero mi so agatadu a cummentare cun un'amigu sa nova - chi no at ispantadu - de sas dimissione de s'assessore de sos Traballos Pùblicos Paolo Maninchedda, chi est, in sos atos ufitziales, finas Giuanne a segundu nùmene. Apo àpidu [...]

30/05/2017|Su Mundu|4 Commenti

Maninchedda si nch’est andadu, como ite nde costat?

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Ite b'at a beru in segus a sas dimissiones de s'assessore regionale de sos Traballos Pùblicos Paolo Maninchedda? Malù a cumprèndere pro como. In sa lìtera chi su leader de su Partito dei Sardi at imbiadu a su presidente de sa [...]

29/05/2017|Sardos|3 Commenti