pd

Home » pd

Sa crisi de sa Sardigna est finas cussa de su Partidu-Istadu

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) In Sardigna b'at in sustàntzia unu partidu mannu feti, fungudu, sòlidu, erèntzia in capas unu pagu groga de su chi sunt istados is Partidos chi ant fatu s'istòria republicana. In medas cussas formatziones si l'as ammentant -in negativu - pro is [...]

08/06/2017|Su Mundu|1 Commento

Contròrdine: si la finimus cun custa befe est mègius

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Oe nos semus ischidados cun un’assessore de sa Giunta Pìgliaru - Paolo Maninchedda, ghia de referèntzia de unu grupu consiliare cumpostu dae chimbe persones – chi faghet s’opositzione a sa majoria, imputende-li in pràtica de no àere mai fatu s’opositzione a su guvernu romanu, chi [...]

02/02/2017|Sardos|1 Commento

Sena unu congressu beru su Pd sardu no esistit (de Yuri Marcialis)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Publicamus s’interventu chi s’assessore comunale a s’Isport de Casteddu diat àere dèpidu fàghere eris in Aristanis, in cara a sa diretzione regionale de su PD. Interventu chi su garante imbiadu dae Roma at proibidu a fàghere. Custa diretzione gasi comente sa situatzione in generale est [...]

10/01/2017|Sardos|2 Commenti

Su chi abarrat de su Pd sardu (de Yuri Marcialis)

(Per leggere l'intervento in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Eris in Aristanis s’est fata sa diretzione regionale de su PD. Sa situatzone chi in antis fiat anòmala, a pustis s’est iscobiada finas surreale. Est parta dae luego anòmala ca sa cunvocatzione est istada imbiada dae su Garante chi a manera naturale nd’at detzisu s’òrdine [...]

10/01/2017|Sardos|1 Commento

Su pusti-Renzi colat semper peri sa bia de Renzi e de sos alleados suos betzos e noos (de Stefano Tunis)

Cun s’incàrrigu a Gentiloni si perfetzionat sa prima torrada rentziana. Fiat pretzisu pro chie, che a issu, aiat puntadu totu subra una majoria prena de betzos pedrales e de gente impresentàbile a essire de iscena sena pagare su depidu. Su chi lassat però est unu dèpidu mannu e chi no est servidu a lòmpere sos [...]

12/12/2016|Su Mundu|0 Commenti