Mont’e prama

Home » Mont'e prama

Franceschini Dario at a resessere, in duas mossas, a dare iscacu macu a Pigliaru e a si leare Monte Prama? (de Portolu Porcheddu)

Si narat de su “Barberi” s’iscacu macu chi benit dadu a pustis de pagas mossas. In Frantza, Germània, Paeses Bassos e Ispagna custu iscacu si narat de su “Pastore”, in sos Istados anglosàssones e iscandìnavos macu de su “Istudiosu”, in Rùssia macu de su “Pitzinnu” e in Polònia de su “Caltzolaju”. Esistit dapoi un’àteru iscacu [...]

21/07/2017|Cultura|4 Commenti

Luego su vìnculu archeològicu e paesagìsticu un Monte Prama (de Portolu Porcheddu)

(Litera a su Subraintendente pro sos benes archeologicos de Casteddu e Aristanis, a su presidente de sa Regione, a su sindagu de su Comune de Cabras, a sos retores de sas Universidades de Casteddu e Tatari) Illustrìssimos rapresentantes istitutzionales, s’Assòtziu “Sardigna nostra”, dae a mie rapresentada in calidade de Presidente, pedit chi bèngiat postu in [...]

16/07/2017|Sardos|0 Commenti

Su cuntratu intre sa Cresia e su Comune de Crabas cheret isbalidadu (de Portolu Porcheddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Semus istados in Monte Prama cun d'una delegatzione de s’Assòtziu “Sardigna nostra” in die 24 de cabudanni 2016 pro bisitare su giassu. Cun ispantu e iscunfortu amus cunstatadu chi su gantzellu fiat serradu e chi in s’ala destra de s’iscavu a ogros a s’istradone provintziale [...]

21/03/2017|Su Mundu|7 Commenti

Sos Gigantes, sos Sardos e su museo chi no b’est

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Gràtzias, Gigantes caros. Una lode sintzera ca pro meressimentu bostru, pro sèculos sepultados a suta de terra in su Campidanu de Cabras, in custa Sardigna nostra torramus a faeddare de Cultura. Ddu faghimus cun s’istile antigu nostru, chi est ancora prus singulare gràtzias a su [...]

31/10/2016|Cultura, Sardos|10 Commenti