lingua sarda

Home » lingua sarda

Limba sarda: su CSU pedit torra a su Comitadu de sos Ministros de su Cussìgiu de Europa su raportu contra a s’Itàlia pro pagu tutela de sas limbas minoritàrias

Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, una de sas organizatziones prus rapresentativas de su movimentu in favore de sa limba sarda, at iscritu in sas dies coladas una lìtera a su segretàriu generale de su Cussìgiu de Europa Thorbjørn Jagland, torrende a pedire una leada de positzione de su Comitadu de sos Ministros in contu [...]

18/04/2017|Limba|1 Commento

CSU: No a sa lege subra sa limba sarda de su cussigeri regionale Zedda (de Perdu Solinas)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su Coordinamentu pro su sardu ufitziale, organizatzione de linguistas e ativistas chi s'est distinta in custos annos a favore de s'istandardizatzione de sa limba sarda, iscriet una lìtera aberta a su Presidente de su Cussìgiu Regionale e a su Presidente de sa II Commissione Consiliare [...]

04/04/2017|Limba, Sardos|6 Commenti

Unu fine chida de importu mannu (de Pierfranco Devias)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Custu fine de chida est istadu de interessu mannu. Chenàbura so andadu a Mamujada a s’adòbiu pùblicu organizadu dae Anthony Muroni. In unu aposentu prenu apo pòtzidu iscurtare sas istòrias de pitzocos animosos, chi in tzentros piticos de Sardigna si ostinant a non chèrrere emigrare [...]

15/01/2017|Cultura, Sardos|2 Commenti

Una Cunferèntzia aberta est… aberta, comente narat su nòmine (de Alessandro Mongili)

(Per leggere l'intervento in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Cando cuncordas una cosa comente custa Cunferèntzia Aberta de su Sardu, chi s’at a tènnere in Nùgoro totu sa die de sàbadu chi benit, imparas deaberas it’est sa Sardìnnia e comente “no” funtzionat. Su primu est sa cunfiàntzia s’unu in s’àteru, chi no est meda [...]

13/01/2017|Limba, Sardos|0 Commenti

S’orchestra clàssica in limba sarda/Paràulas ereditàrias, adatamentos, fortzaduras linguìsticas e neologismos (de Giuanne Batista Ledda*)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)   Su gradu de cussèntzia de identidade de unu pòpulu, si espressat amparende, defensende e cunservende sa limba de babbu e de mama, ma fintzas connoschende e istimende su patrimòniu de costumàntzias e su patrimòniu artìsticu e musicale chi pro su chi riguardat sa Sardigna [...]

28/12/2016|Cultura, Limba|1 Commento

Una Cunferèntzia aberta pro su benidore de su sardu

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su sòtziu culturale Acordu tzèrriat a pare totus is chi tenent a coro sa sorte de sa limba sarda e aparitzat una Cunferèntzia aberta pro su 14 de Ghennàrgiu imbeniente in Nùgoro. Su sòtziu Acordu est nàschidu pagu tempus a como gràtzias a sa voluntade [...]

19/12/2016|Limba, Sardos|0 Commenti

Lìtera aberta a su segretàriu de sa CGIL (de Arricu Lobina)

Miali istimadu, est de candu tengu sexi annus ca seu in sa CGIL, ca est sèmpiri stètia che domu mia. A s’imbressi de medas atrus cumpàngius chi funt in sa CSS o in atrus sindacaus sardus, su parri miu est de fai sindacaus europeus e mondialis puru, e po mei no ddoi at problema perunu [...]

12/12/2016|Limba, Sardos|0 Commenti

Sardu in Rai: duos annos e mesu de bòidu pneumàticu (de Pepe Corongiu)

In custas dies est essida sa nova chi sa Regione est acanta de firmare una cunventzione cun sa Rai chi at a permìtere de torrare a fàghere unas cantas trasmissiones in ràdiu e tv cun sa limba nostra. Bene fatu, diamus a nàrrere totus nois òmines de bona volontade. Ma, si sa nova polìtica est [...]

Progres a sa Regione: “Mancat su Pianu de valoritzatzione de sa limba sarda”

Progetu Repùblica de Sardigna denùntziat s’aprovatzione mancada de su Pranu pro sa valorizatzione de sa limba e de sa cultura sarda dae parte de sa Regione Sardigna, a giai-giai tres annos de distàntzia dae s’intrada de sa Giunta Pìgliaru. Unu dannu mannu pro s’Ìsula, cunsiderende ca su Pranu rapresentat un’aina fundamentale pro sa programmatzione de [...]

20/11/2016|Limba, Sardos, Sena categorias|1 Commento

Pro ite a bortare in sardu libros chi tenimus giai in italianu?

Cando una limba est in pelea (comente su sardu), devet crèschere e tenet bisòngiu de ossìgenu, a su sòlitu si faghet recursu a sas tradutziones, pro l’agiuventare. Cunforma a sos ùrtimos rilevamentos sotziològicos disponìbiles (Chirca Sotziulinguìstica de sa Regione “Le lingue dei Sardi”, 2007), belle su 70 pro chentu de sos sardos decrarat de connòschere [...]

16/11/2016|Limba, Sardos, Sena categorias|2 Commenti