indipendenza

Home » indipendenza

Un’Istadu Sardu? Un’arresonamentu a boghe arta (de Vittorio Sella)

  (Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Un’Istadu Sardu? Un’arresonamentu a boghe arta a pitzu de sas riflessiones fundudas subra de su valore de s’indipendèntzia segundu Davide Casu e Vittorio Sechi. Sas riflessiones fitianas subra de s’indipendèntzia de sos sardos sunt unu tema de atualidade chi torrat in sas discussiones chi [...]

15/01/2017|Su Mundu|5 Commenti

Sa prima Indipendèntzia est in sa conca (de Vittorio Sechi)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Unu podet èssere a beru identitàriu e, in su matessi tempus, abertu a su mundu. Indipendèntzia non cheret nàrrere a s’inserrare, annugiados, in intro de làcanas piticas, defensende caràteres ispetzìficos chi, in intro de sa fortalesa fraigada pro lis dare amparu, imbetzes de èssere esaltadas [...]

14/01/2017|Sardos|4 Commenti

Su coràgiu de s’indipendèntzia (de Davide Casu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Fatu fatu, cando biàgiu peri custa terra, prefèrgio is bias lentas de a intro, in ue s'ogru si nde torrat a apoderare de su logu, e ddu ispriculat, ddu forrogat. A bellu a bellu comente colant is chilòmetros, is paesàgios si ponent in fatu, e [...]

12/01/2017|Su Mundu|5 Commenti

Sa sardismu no est po totus (de Roberto Mette)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Apo leghidu chin meda piaghere s’articulu subra su “sardismu licuidu” de Vittorio Sella. Bellu articulu abberu! E in pius chi est bellu, est de cumpaltire in totu. In su mese de santaine de su 2013, chin unu articulu publicadu in su situ ufitziale de su [...]

10/01/2017|Sardos|12 Commenti

Su fronte de s’autodeterminatzione e sas làcanas fortes de pònnere

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Est como pagora chi m'at preguntau e cale depet èssere - a parre meu de osservadore - sa làcana de una proposta in chistione de autodeterminatzione, bonuguvernu e modernizatzione de Sardigna, alternativa a sa de is Polos betzos italianos, in ocasione de is eletziones regionales [...]

05/01/2017|Su Mundu|7 Commenti