Sena unu congressu beru su Pd sardu no esistit (de Yuri Marcialis)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Publicamus s’interventu chi s’assessore comunale a s’Isport de Casteddu diat àere dèpidu fàghere eris in Aristanis, in cara a sa diretzione regionale de su PD. Interventu chi su garante imbiadu dae Roma at proibidu a fàghere. Custa diretzione gasi comente sa situatzione in generale est [...]