Comente giai promìtidu, custu est unu giassu abertu.
E tando m’agradat a retzire un apretu de Andria Maccis, ativista chi s’at postu in conca una punna turmentosa meda: otènnere pro sa Sardigna su domìniu internet .srd .
Giai mi paret de ddos intendere, sos “benaltristas” semper ativos: “cun totus is problemas chi tenet s’ìsula nostra, perdende tempus cun custas cuntierras?”.
Deo creo, imbetze, chi meda de is peleas de sa Sardigna diant pòdere inghitzare a si risolvere fintzas chena cunsiderare de sèrie B tzertas chistiones identitàrias.
Àteros logos de s’Europa ant tentu is domìnios issoro de primu livellu (Catalugna .cat, Paisos Bascos .eus, Bretagna .bzh, Còrsica .corsica, Frìsia .frl) resessende a donare una ispinta forte (cara a s’internu e cara a s’esternu) a pitzu de is particularidade culturales issoro, linguìsticas, geogràficas, econòmicas e mustrende·si che a “comunidade de interessos” cun nùmeros importantes meda.
Sa Sardigna in custa cosa est firma.
“Craru chi non est una tenta contra a nemos (contra a s’Itàlia o a su .it, a esempru) ma feti una cosa chi serbit a donare valore is particularidades nostras (econòmicas, linguìsticas, culturales, geogràficas e gasi sighende) ponende in sa retza unu pagheddu de sardidade e a su mundu unu nùmene nou de tzerriare in s’elencu telefònicu de internet: su .srd – m’at iscritu Andria Maccis – pro fàghere a manera chi s’ìsula gioghet in sa sèrie A de internet. Proade a pensare a su blog bostru, non fiat prus galanu a pònnere su domìniu anthonymuroni.srd, fintzas a costàgiu cun anthonymuroni.it?”
Tambene si l’aia chèrridu.
A campu b’at una petitzione in change.org (si podet firmare inoghe https://www.change.org/p/srd-puntusrd-un-dominio-per-la-sardegna-unu-dom%C3%ACniu-po-sa-sard%C3%ACnnia-a-domain-for-sardinia) adderetzada a su ICANN, s’autoridade chi gestit is domìnios) chi giai tenet una protzedura normada pro is rechestas de domìnios noos.
Tocat a si movere insandus, pro donare visibilidade a custa campagna, ammanniende su cunsensu e animare sa Regione a fàghere sua custa batalla.